Bevestiging lidmaatschap


Hartelijk dank voor je aanmelding!
Zou je zo vriendelijk willen zijn het contributiegeld van €50,- over te maken op bankrekeningnummer NL23RABO0187457670 tnv Amistad Nijmegen-Masaya en onder vermelding van ‘Contributie Lidmaatschap’. Na ontvangst van de contributie is het lidmaatschap bevestigd.
Het bestuur van de Vereniging Amistad neemt persoonlijk contact met je op.