Coöperatie Pacayita anno 2014: zelfstandig succesvol doorontwikkeld!


23 januari 2014

In 2011/2012 ondersteunde de SSNM vrouwencoöperatie Pacayita bij de opzet van een fruitverwerkingsfabriekje. Sindsdien blijkt het project zich zelfstandig tot een bedrijf vol potentie doorontwikkeld te hebben.

In januari 2011 ondertekende de SSNM een contract met vrouwencoöperatie Pacayita voor de opzet van wat  toen nog het mangoproject werd genoemd. Dit project had ten doel de deelneemsters zelfstandig een inkomen te laten verdienen, zodat zij hun kinderen naar school zouden kunnen sturen.

Na de eerste fase van trainingen op gebieden als duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling en bedrijfsvoering en handel, volgde de voorbereiding en inrichting van de productie. Hiertoe had de coöperatie de beschikking over een ruime hal. Er werden werktafels en machinerie aangeschaft, en de medewerkers kregen kleding die aan de hygiënevoorschriften voldeed. Tegelijk met het opstarten van de productie ging de aandacht uit naar PR en voorlichting, productontwikkeling, en het verwerven van een plek in de lokale markt. Dat leidde tot de beslissing niet alleen fruit, maar bijvoorbeeld ook worst te gaan produceren. In 2012 eindigde de directe ondersteuning door de SSNM.

Afgelopen december bezocht SSNM vice-voorzitter Henk Slijkhuis het project om de voortgang te monitoren. En was erg blij met wat hij daar aantrof: de personeelsfaciliteiten zijn verder uitgebreid en het gebouw is nu volledig aangepast aan de eisen van MINSA, het Nicaraguaanse ministerie van gezondheid. Er wordt jam en wijn gemaakt, vruchtensap geproduceerd voor scholen in de omgeving, en de productie van worst draait op volle toeren op basis van bestellingen. Er is zelfs een contract gesloten met een Koreaans bedrijf. Met deze activiteiten biedt Pacayita momenteel een duurzaam inkomen aan zo’n 20 vaste medewerkers. En gaat ze een veelbelovende toekomst tegemoet, op internationaal niveau. Een mooi voorbeeld van een project dat zich na een eerste periode van ondersteuning van buitenaf zelfstandig tot een succesvolle organisatie vol potentie heeft doorontwikkeld!

collage_pacayita_2014