Drinkwatersysteem Llano Grande/La Reforma


Naam project Afrondende fase – Drinkwatersysteem Llano Grande/La Reforma
Organisatie Het project wordt gecoördineerd door de lokale ngo Ardilla, een organisatie die al jaren actief is in het gebied (sinds 1994) en een goede reputatie heeft in het uitvoeren van diverse sociale projecten in de gemeenschap.
Achtergrond Het is voor het Nicaraguaanse waterbedrijf Encal niet rendabel te investeren in de watervoorziening in afgelegen gebieden. Hier zijn mensen dus aangewezen of waterpunten in de omgeving. Vaak moeten ze kilometers afleggen om water te kunnen halen. In de dorpen San Blas en El Capulin hebben de bewoners zelf een drinkwaterinstallatie aangelegd. Dit inspireerde drie ondernemers uit Nijmegen om een soortgelijk project mogelijk te maken in de dorpen Llano Grande en La Reforma.
Omschrijving Om een drinkwatervoorziening voor 638 gezinnen in een uitgestrekt gebied te realiseren wordt een centrale pomp aangelegd met twee opslagtanks. De bewoners graven zelf de geulen voor de leidingen naar de afzonderlijke woningen. De toiletten worden vernieuwd, er zullen terrassen aangelegd worden en bomen geplant om erosie tegen te gaan. Verder worden cursussen gegeven rond bijvoorbeeld duurzaam gebruik van water, hygiene en gezondheid. Een comité houdt zich bezig met inning van gelden en onderhoud van de installatie.
Kosten De totale kosten voor de uitvoering en begeleiding van het project bedragen 576.000 euro.
Financiering De SSNM levert ism met de Duitse NGO Werkhof een bijdrage van 57.000 (10% van het totaal). De door de bevolking geleverde menskracht vertegenwoordigt 15% van het totaal. Via onze vertegenwoordiger in Masaya is een aanvraag ingediend bij de Duitse overheid voor de resterende 75%. De bijdrage van de SSNM is ingezameld via twee golftoernooien die we hebben georganiseerd in samenwerking met drie ondernemers uit Nijmegen en omgeving (Weijers Eikhout Dakenmakers, Bonnier Advocaten en JVH Speelautomaten Gelderland).
Status Afrondende fase