Ecologisch landbouwproject Vista Alegre succesvol afgerond


23 maart 2016   Het project Vista Alegre had als doel om voor 30 boerenbedrijven in de gemeenschap Vista Alegre de productiviteit te verhogen en de duurzaamheid en zorg voor het milieu te verbeteren. Dit is gerealiseerd door middel van diverse trainingen, intensieve begeleiding en uitwisseling van ervaringen.

Het landbouwproject begon in april 2013 en zou aanvankelijk twee jaar duren. Het project liep echter vertraging op door perioden van extreme droogte, veroorzaakt door klimaatfenomeen El Niño. Eind vorig jaar werd het project alsnog succesvol afgesloten.

Tijdens de ledenreis in februari konden we de resultaten van het project met eigen ogen bewonderen. De boeren lieten onder andere zien dat ze nu een composthoop hadden voor organische bemesting van planten en bomen. Met behulp van plastic zakjes aan de stammen van fruitbomen konden ze wortels kweken voor een nieuwe boom en zo zorgen voor de herbebossing van hun boerderij en de omgeving. Ook waren op diverse plekken geulen gegraven om erosie tegen te gaan en meer water te behouden bij veel regenval. Daarnaast vertelden ze enthousiast hoe ze met behulp van druppelirrigatie nu perioden van lange droogte beter kunnen overbruggen. De boeren die we spraken hadden hun productie gediversifieerd en waren zo minder afhankelijk van 1 product. Ze vertelden vol trots en toonden veel ambitie voor de toekomst.

ADICADIC-4

Foto’s Gerard Verschoten

Samenvattend zijn de boeren getraind in organische bemesting, ecologische bestrijdingsmiddelen, enten van fruitbomen, zaai- en snoeitechnieken van geënte fruitbomen, technieken van druppelirrigatie, diversificatie, het behoud van grond en water om erosie tegen te gaan en de invloed van de maan op de landbouw. Daarnaast hebben ze ook scholing ontvangen over het opstellen van een bedrijfsplan en het zichzelf organiseren op gemeenschapsniveau om kennis door te geven en van elkaar te leren. Naast deze trainingen werden meer dan 3000 fruitbomen en ruim 1300 bananenplanten uitgedeeld. Deze werden niet alleen op de boerenbedrijven geplant, maar ook op publieke ruimtes ten behoeve van herbebossing.

Tot slot heeft ADIC op een basisschool in de gemeenschap Vista Alegre enkele presentaties gegeven met als doel om meer aandacht te genereren voor het belang van een schoon milieu. Naar aanleiding van deze presentaties hebben de docent en de leerlingen zelf het initiatief genomen om een schooltuin aan te leggen waar nu milieuonderwijs plaats vindt. Een mooi bijkomend resultaat vinden wij!

Met dank aan Stichting Overal, die het project voor een groot gedeelte financieel gesteund heeft.

Foto’s Gerard Verschoten

ADIC-5ADIC-3

GV_1902_4211km

GV_1902_4204kmGV_1902_4213km

ADIC-6

GV_1902_4245kmGV_1902_4224km