Nieuw project ‘Voorlichtingsbijeenkomsten over homoseksualiteit’


4-6-2015   Met financiële steun van de Nijmeegse Stichting Mundico zal binnen niet al te lange tijd het project ‘Voorlichtingsbijeenkomsten over homoseksualiteit’ van start gaan. De SSNM kwam met Mundico in contact via de werkgroep Ventana Abierta Nijmegen, een samenwerkingsverband van Stichting ARCA, COC Nijmegen en COS Gelderland. Het project zal worden uitgevoerd door de organisatie Los Volcanes in Masaya. Het beoogt de Nicaraguaanse samenleving, en dan met name de jongeren, te informeren en bewust te maken van de rechten van homoseksuelen om zo een mentaliteitsverandering tot stand te brengen waarin respect voor seksuele diversiteit centraal staat.

Centraal-Amerika is binnen Latijns-Amerika de meest achtergestelde regio op het vlak van de rechten voor homoseksuelen. In Nicaragua is aan de ene kant een groot gebrek aan informatie over de rechten van homoseksuelen en aan de andere kant domineren heteroseksuele normen de maatschappij op alle vlakken (religieus, juridisch, onderwijs, familie etcetera).

Los Volcanes is een vrijwilligersorganisatie die al ruim tien jaar bestaat en die opkomt voor de rechten van homoseksuelen in Nicaragua. Binnen het project zullen voorlichtingsbijeenkomsten op diverse scholen en universiteiten georganiseerd worden, waarin aan de hand van bestaande literatuur, zoals een gedicht of verhaal,  gedebatteerd wordt over de levenservaringen en rechten van homoseksuelen.