Vereniging Amistad


 

‘Amistad’ staat voor vriendschap. De vereniging heeft tot taak de band tussen de inwoners van Nijmegen en van Masaya te versterken door de dialoog en uitwisseling van ideeën en gedachten mogelijk te maken, persoonlijke contacten en ontmoetingen te bevorderen en begrip en respect voor elkaars maatschappelijke en culturele opvattingen en achtergronden aan te moedigen.

De Vereniging Amistad en de Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya (SSNM) zijn nauw aan elkaar verbonden. De SSNM heeft tot taak om, net als in de afgelopen 30 jaar, projecten in Masaya te ondersteunen en projecten in Nijmegen te realiseren. Door lidmaatschap van de vereniging willen wij de betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de projecten vergroten. In onze visie dragen de leden van de vereniging de stedenband, door inzet en betrokkenheid en door het leveren van een financiële bijdrage.

Word ook vriend van de Vereniging Amistad! Klik hier om je in te schrijven.

Voor meer informatie over onze plannen en het lidmaatschap verwijzen wij naar deze brochure.