Vertel uw verhaal van vriendschap!


13 januari 2014
De stedenband tussen Nijmegen en Masaya is méér dan een vriendschapsband tussen steden. En dat wil de SSNM nog eens te meer laten zien - met úw verhalen! 
De stedenband Nijmegen-Masaya is méér dan een vriendschapsband tussen steden; het gaat over de vriendschap tussen de mensen uit deze steden. Deze vriendschappen zijn waardevol, zowel in Nijmegen als in Masaya. Met de campagne “Amistad” wil de SSNM deze waardevolle vriendschapsband in stand houden. Een onderdeel van die campagne is het verzamelen van 100 verhalen van mensen uit Nijmegen en Masaya die een bijzondere band hebben met hun zusterstad. Die verhalen komen op de website van de SSNM en worden voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Als een soort bewijslast voor het belang van de stedenband, zeg maar. En om stadsbewoners, hier en daar, te inspireren tot grensoverschrijdende vriendschappen!
Heeft u, als inwoner van Nijmegen, een band met Masaya, en wilt u daar iets over delen met uw stadsgenoten hier èn daar? Schrijf dan een kort verhaaltje (maximaal 400 woorden) met daarin de volgende elementen:
* Hoe bent u in contact gekomen met Masaya?
* Waaruit bestaat de vriendschap en hoe krijgt deze vorm?
* Wat betekent deze vriendschap voor u?
* Wat zou deze vriendschap volgens u voor de zusterstad Nijmegen kunnen betekenen?
Stuur uw verhaal naar info@ssnm.nl, met als onderwerp Verhaal Amistad. Vermeld hierbij liefst ook uw naam en leeftijd, en uw beroep of iets van uw achtergrond (Scholier? Moeder? Ondernemer? Boer? Etc.). En een foto is natuurlijk ook altijd erg leuk!