Wat doen we


De SSNM heeft de afgelopen jaren gewerkt op acht verschillende werkterreinen of thema’s. De werkgroepen waren gekoppeld aan deze thema’s en ondersteunden hierin projecten in Masaya. Deze werkwijze heeft jarenlang goed gewerkt; er zijn veel projecten in Masaya gerealiseerd en vele doelgroepen in Nijmegen hebben hieraan meegewerkt. Ontwikkelingen in Masaya en de behoefte aan een andere manier van werken in Nijmegen hebben ertoe geleid dat de SSNM zich in de toekomst voornamelijk gaat richten op twee kernthema’s, namelijk lokale economische ontwikkeling en duurzaamheid via de habitat-benadering. Hierin wil de SSNM met een aantal Masayaanse partners samenwerken die zich richten op bijvoorbeeld training en krediet voor kleine ondernemers, beroepsonderwijs, woningbouw en drinkwatervoorziening. Dit betekent niet dat andere organisaties met hun projecten geen gehoor meer zullen vinden bij de SSNM. Ook deze blijven welkom, maar de dialoog met Masaya zal zich in de komende jaren vooral richten op de duurzame en economische ontwikkeling van de stad. 

Kijk hier naar projecten of wat we binnen het onderwijs aan lesmateriaal kunnen bieden.

Download voor meer informatie over concrete projecten en activiteiten de algemene brochure of een jaarverslag.