Projecten onder verantwoordelijkheid SSNM


Projecten

Afgerond

Ondersteuning van kleine bedrijfjes van gehandicapten

•  Aanvrager: La Luz

•  Bedrag: € 106131,-

•  Financiering: BMZ (Ministerie van Buitenlandse zaken Duitsland), Werkhof Darmstadt, SSNM

•  Aanvang: 1 maart 2016

Mensen met een handicap in Nicaragua hebben vaak een zeer kleine leefwereld, die niet groter is dan de patio van het huis. Enerzijds houdt de familie ze uit schaamte vaak verborgen, anderzijds is het door de infrastructuur van Nicaragua vaak onmogelijk voor ze om de straat op te gaan. Het gebrek aan onderwijs en werk daarom is zeer groot onder gehandicapten.

In samenwerking met onze partnerorganisatie Werkhof in Duitsland en La Luz werd een aanvraag geschreven om bedrijfjes van gehandicapten in Masaya te steunen met kleine kredieten en een uitgebreid training- en begeleidingsprogramma. Het project zal 2,5 jaar duren.

Voorlichting gehandicapten

•  Aanvrager: La Luz

•  Bedrag: € 900

•  Financiering: Amnesty International Nijmegen

•  Aanvang: doorlopend

Gehandicaptenorganisatie La Luz werkt op verschillende fronten aan het verbeteren van de situatie waarin gehandicapten leven. Bewustwording en lobby voor de rechten van de gehandicapten is één van de missies die de organisatie heeft. Met financiële steun van Amnesty International Nijmegen is er voorlichtings- en promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de achtergestelde situatie van de gehandicapten in Nicaragua en het werk van La Luz.

VOORBEREIDENDE FASE

Momenteel zijn er geen projecten in de voorbereidende fase.

AFGEROND

Vista Alegre: ontwikkeling ecologische landbouw

Aanvrager: ADIC

• Bedrag: € 19445

• Financiering: Stichting Overal, Leicester Masaya Link Group, particuliere donatie, opbrengst restaurantactie en maatschappelijke stages

Project gericht op de ontwikkeling van 30 boerderijen die deel uitmaken van de lokale gemeenschappen Vista Alegre en El Jocote. Deze gemeenschappen liggen in het toeloopgebied ten zuiden van de Laguna de Masaya. Het project beoogde middels de ontwikkeling en het beheer van geïntegreerde landbouwsystemen en ecologische technieken de productiviteit te verhogen, evenals de biodiversiteit van de zone te verbeteren (het cultiveren van verschillende soorten fruit, groente en granen).

Voorlichtingsbijeenkomsten over homoseksualiteit

Aanvrager: Los Volcanes

• Bedrag: € 2044,20

• Financiering: Stichting Mundico

Los Volcanes is een vrijwilligersorganisatie die al ruim tien jaar bestaat en die opkomt voor de rechten van homoseksuelen in Nicaragua. Binnen het project zullen voorlichtingsbijeenkomsten op diverse scholen en universiteiten georganiseerd worden, waarin aan de hand van bestaande literatuur, zoals een gedicht of verhaal,  gedebatteerd wordt over de levenservaringen en rechten van homoseksuelen (zie ook hier).

Casa Comunal – Salto Transatlántico

•  Aanvrager: MASINFA

•  Bedrag: € 9318,47

•  Financiering: SAM, diverse particuliere donoren o.b.v. Carel Sweens

•  Afgerond: 2015

De afgelopen jaren is in Masaya de wijk Salto Transatlantico verrezen. Maar liefst 166 woningen bieden plaats aan 664 inwoners. De bouw van een gemeenschapshuis (Casa Comunal) moet de kroon vormen op de wijk. Het gemeenschapshuis is onderdeel van het project Botanische tuin van MASINFA waar de inwoners van de wijk geschoold worden in duurzame methoden voor het verbouwen van voedsel en een gezond eetpatroon. Doel van het project is verbetering van de gezondheid, voedselzekerheid en de zorg voor het milieu. Daarnaast bevordert het Casa Comunal de sociale cohesie in de wijk.

Uitwisselingsdag Gehandicapten

•  Aanvrager: La Luz

•  Bedrag: € 500

•  Financiering: Diaconie Wanroij-Landhorst-Rijkevoort

•  Afgerond: 2014

Gehandicaptenorganisatie La Luz organiseert een uitwisselingsdag waarop 35 jongeren met een handicap uit verschillende gemeenten hun ervaringen, best practices en adviezen uitwisselen op het gebied van werk en toekomst. Er worden onder andere workshops georganiseerd gericht op persoonlijke toekomstplannen om zelfstandig en/of onafhankelijk te worden.

Drinkwatersysteem Llano Grande/La Reforma

Via de aanleg van een eigen drinkwatersysteem krijgen de inwoners van Llano Grande stromend water in huis.

Mikro-kredieten voor marktvrouwen

Microkredieten maken het mogelijk voor vrouwen om te investeren in hun kleine eenmanszaakjes, veelal marktkramen.

Hulpverlening Sin Fronteras

Nadat Otto van de Steenis zich, vanuit zijn professie als brandweerman, de afgelopen jaren heeft ingezet voor de brandweer Bomberos in Masaya, was het in het voorjaar van 2014 ook de beurt voor Rob van Klaveren. Hij heeft zich vanuit zijn professie als ambulanceverpleegkundige ingezet om de acute hulpverlening te ondersteunen.

Cooperativa Pacayita

Een groep vrouwen werkt als cooperatie aan een aantal bedrijfjes om hun inkomen te verbeteren.

Agroselva II

De tweede fase van een succesvol project voor arme boerengezinnen van het platteland rond Masaya.

Nieuwe toiletten voor Gloria Palacios

Basisschool Gloria Palacios krijgt nieuw toiletgebouw en drinkwatervoorziening, waarmee hygiene op school sterk verbetert.

Woningverbetering gehandicapten

Met een kleine investering worden 37 woningen van gehandicapten aangepast en gerenoveerd.

Dulce Sonrisa

Via een uitwisselingsproject met een basisschool in Wijchen wordt gewerkt aan de verbetering van de omstandigheden en het onderwijs in de basisschool Dulce Sonrisa in Nindirí.

Rayito de Sol

Met nieuw didactisch materiaal krijgen jonge kinderen in een van de armste wijken van Masaya beter onderwijs.

Microkredieten Masayaans MKB

Masayaanse kleine bedrijven krijgen niet alleen microkredieten, maar ook onderwijs. Hiermee verbeteren ze hun productie en bedrijfsvoering, waardoor hun inkomen stijgt.

Agroselva I

Via microkredieten in natura en trainingen kunnen boeren hun productie verbeteren.

Yo si puedo!

Volwassenen krijgen in dit alfabetiseringsprogramma in groepjes in de avonduren onderwijs. Zo leren ze niet alleen zelf leren lezen en schrijven, maar zien ook het belang van onderwijs voor hun kinderen in.

Esmeralda Gutierrez

Door de bouw van drie nieuwe klaslokalen kan de basisschool Esmeralda Gutierrez in de wijk Monimbó veel extra kinderen uit de omgeving onderwijs bieden.

Microkredieten voor gehandicapten

Door kleine leningen te verstrekken aan gehandicapten kunnen zij een bedrijfje opzetten om in hun inkomsten te voorzien.

-