Wie zijn we


Stedenband

Nijmegen heeft een stedenband met de stad Masaya in Nicaragua. Bij een band tussen twee steden gaat het om zaken als vriendschap, uitwisseling en ondersteuning. In het geval van Nijmegen en Masaya gaat het vooral om de band tussen de particuliere sector van Nijmegen en Masaya, waaraan de SSNM invulling geeft.

‘Twinning’ is een kenmerkend begrip voor stedenbanden. Dit begrip geeft aan dat geprobeerd wordt om gelijke doelgroepen aan elkaar te koppelen. In Nijmegen wordt ook zoveel mogelijk op deze manier gewerkt. Een aantal duidelijke voorbeelden daarvan zijn de samenwerking tussen basisscholen in zogenoemde scholenbanden. Ook zijn de vriendschapsband tussen het Casa de Cultura van Masaya en cultuurcentrum De Lindenberg in Nijmegen en de samenwerking tussen ziekenhuizen in Nijmegen en het ziekenhuis in Masaya goede voorbeelden.

Ontstaan

De stedenband komt voort uit de solidariteitsbeweging die op gang kwam na de Sandinistische revolutie van 1979. In dat jaar wisten de Sandinisten namelijk de dictatuur in Nicaragua omver te werpen. In de westerse wereld was er veel bewondering voor deze revolutie en er werden veel solidariteitsgroepen opgericht, uitwisselingen en werkbrigades georganiseerd. In Nijmegen waren verschillende clubs actief op dit terrein. Deze zijn in 1986 opgegaan in de SSNM. In dat jaar werd ook de officiƫle band tussen de gemeente Nijmegen en de gemeente Masaya ingesteld. De gemeentelijke stedenband richt zich op het uitwisselingen in het kader van lokaal bestuur. De SSNM richt zich op de civil society en de private sector.

Ontwikkelingen

Sinds 1986 is er veel veranderd. In 1990 verloren de Sandinisten de verkiezingen en sindsdien zijn regeringen van verschillende politieke kleur de revue gepasseerd. In een aantal steden heeft dit ertoe geleid dat de stedenband werd opgeheven. In Nijmegen gebeurde dit niet. Vanuit de gedachte dat het gaat om een stedenband van bevolking tot bevolking en dat de SSNM zich open stelt voor alle organisaties bleven de vrijwilligers actief. In de afgelopen jaren is het aantal organisaties in Masaya waar mee wordt samengewerkt alleen maar toegenomen.

Stedenbanden in Nederland

De stedenband tussen Nijmegen en Masaya is zeker niet de enige in Nederland. Er zijn nog steeds rond de 20 stedenbanden tussen Nederlandse en Nicaraguaanse steden. De meeste van deze stedenbanden zijn aangesloten bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua. Tussen de Nederlandse steden wordt op verschillende terreinen samengewerkt. Ook bij de Nicaraguaanse steden is dit trouwens zo.