ANBI Gegevens


Gegevens Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya:

Naam: Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya

RSIN of fiscaalnummer: 854193467

KvK-nummer: 61073180

Contactgegevens: info@nijmegen-masaya.nl

Bestuurssamenstelling: zie “Wie zijn we/Organisatie

Beleidsplan: zie “Wie zijn we/Missie

Beloningsbeleid: zie “Wie zijn we/Organisatie

Doelstellingen: Zie “Vereniging Amistad

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie “Wie zijn we/Jaarverslagen” (start 2015)

Financiële verantwoording: zie “Wie zijn we/Jaarverslagen” (start 2015)