Organisatie


Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya bestaat uit de volgende 4 leden: Ron Stevens (voorzitter / penningmeester ), Willem van den Heuvel (secretaris) en Jacques Bonnier (vice-voorzitter).

De Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen beloningen voor de bestuursleden. Bestuursleden krijgen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding op basis van reëel gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun taken voor de stichting.

Vrijwilligers / Leden

De leden van de Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya zetten zich op verschillende manieren in voor het werk van de vereniging. Sommigen richten zich vooral op het ondersteunen van projecten in Masaya. Anderen leggen meer de nadruk op voorlichting en bewustwordingsacties in Nijmegen.