Partners


Nijmegen

Als we kijken naar de doelstellingen van de Vereniging, waarin het bevorderen van contacten en wederzijds begrip een belangrijke plaats innemen, dan mag duidelijk zijn dat contacten met andere organisaties essentieel zijn voor het werk van de stichting. De doelgroep waar de Vereniging zich in Nederland op richt is de Nijmeegse bevolking, wat betekent dat er vele contacten zijn met Nijmeegse organisaties en instanties en hun achterban.

Masaya

De Vereniging heeft in de loop der jaren in Masaya vele contacten opgebouwd met zeer uiteenlopende groepen en organisaties, waaronder verschillende scholen, een bejaardencentrum, een vrouwencentrum, een cultureel centrum, een ziekenhuis en de politie. Deze contacten worden voornamelijk onderhouden door de werkgroepen. Een zeer belangrijke partner in Masaya is de NGO Masinfa, ofwel Masaya sin Fronteras (Masaya zonder grenzen).