Vrijwilligers


Bij het werk van de SSNM zijn vele tientallen vrijwilligers betrokken: bestuursleden, vertalers en tolken, inhoudelijke deskundigen in werkgroepen, mensen die werken aan de publiciteit, vrijwilligers die bij open dagen in een kraampje staan, enzovoorts. De diversiteit aan werkzaamheden is enorm. Er is bij Stedenband Nijmegen-Masaya dan ook altijd plaats voor nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Wie zin heeft om een steentje bij te dragen aan de band tussen Nijmegen en Masaya is van harte welkom!


Wat doen de vrijwilligers?

  • Projecten ondersteunen op het werkterrein van de werkgroep met geld, kennis of materialen (beoordelen van de aanvragen, verzorgen van correspondentie met de aanvragende organisatie en geven van advies aan het bestuur)
  • Fondsen werven voor de projecten
  • Contacten leggen tussen organisaties in Nijmegen en Masaya
  • Voorlichting geven aan de Nijmeegse bevolking over de activiteiten van de werkgroep


Wat verwachten we van jou?

  • interesse in het werkterrein van de werkgroep
  • belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking
  • belangstelling voor het werk van de stichting
  • kennis van de Spaanse taal is een pré
  • ongeveer 1 dagdeel per week beschikbaar


Zonder vrijwilligers geen stedenband! Dus voldoe je aan bovenstaande criteria of heb je kwaliteiten waarvan je denkt dat die op een andere manier van nut kunnen zijn voor de stedenband? Aarzel dan niet en neem contact op met de SSNM.